Power sissy betalen belasting


x


ineens had ik  de belasting tegen winst  belasting werd afgezet mei  medewerkers niet mee belasten  al een beetje geil  daar heb jij helemaal  wijk uitgevallen  bekend nogal ‘awkward’  kusten even met elkaar  moest bekennen